Category Archive 'Bolesław Wieniawa-Długoszowski'

21 Jan 2015

Words to Live By

, ,

Dlugozowski
BolesÅ‚aw Wieniawa-DÅ‚ugoszowski: “Pure vodka stains neither honor nor uniform.”


Your are browsing
the Archives of Never Yet Melted in the 'Bolesław Wieniawa-Długoszowski' Category.
/div>
Feeds
Entries (RSS)
Comments (RSS)
Feed Shark