24 Dec 2013

Wśród nocnej ciszy

, , ,

Warsaw Boys Choir.

—————————————

Wśród nocnej ciszy

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi:
WstaÅ„cie, pasterze – Bóg siÄ™ wam rodzi!
Czem prędzej się wybierajcie,
Do Betlejem pospieszajcie
Przywitać Pana.

Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie,
Z wszystkimi znaki danymi sobie.
Jako Bogu cześć Mu dali,
A witając zawołali,
Z wielkiej radości.

Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany!
Tyle tysięcy lat wyglądany;
Na Ciebie króle, prorocy
Czekali, a TyÅ› tej nocy
Nam się objawił.

————————–

Amidst the stillness of the night

Amidst the stillness of the night, a voice proclaims:
Arise ye shepherds – God is born to you!
Seize the moment,
Hasten to Bethlehem
To welcome the Lord.

They came, they found the child in the manger
With all the signs of honor
given by God ,
They shouted a greeting,
With great joy.

Welcome Savior, long desired!
Looked for for one thousand years
By kings and prophets
They waited, and you tonight
Revealed yourself to us.

StumbleUpon.com
Comments

Please Leave a Comment!
Please note: Comments may be moderated. It may take a while for them to show on the page.
Feeds
Entries (RSS)
Comments (RSS)
Feed Shark